VĚDOMÁ MEDITACE PRO SLADĚNÍ SE S PLANETOU ZEMÍ, VESMÍREM A CELOU EXISTENCÍ 

JSME PODPOROVÁNI A CHRÁNĚNI.

NIKDO NEJDE SÁM.POTŘEBUJEME ZNOVU NALÉZT, CO JSME JIŽ ZAPOMĚLI - POSVÁTNÝ VZTAH NAŠICH PŘEDKŮ K SILÁM TVOŘENÍ. 

Sladíme se s planetou Zemí, vesmírem a celou existencí, která nám v bodě zlomu připomíná, že jsme její součástí, vždy jsme byli a že se s námi počítá.

Cena meditace: 190 Kč/ 7,50 EUR

Zakoupením meditace SPOJENÍ získáte 45 minutové video s meditací a s možností stažení ve formátu mp3 do vašeho mobilu nebo počítače.

OBJEDNÁVKA

POZOR!
NEZAPOMEŇTE PŘI PLATBĚ VYPLNIT SPRÁVNĚ VARIABILNÍ SYMBOL.

KARAIMI

moderní šamanka
Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energií, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.

S láskou, KARAIMI
blank
blank